حوادث ناشی از کار - غلامرضا بخارایی

پرسش و پاسخ
حوادث ناشی از کار - غلامرضا بخارایی

غلامرضا بخارایی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار
ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مسئولیت مدنی حرفه ای

تماس با من : gh.bokharaei@gmail.com
ا

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان


سؤال:

اگر در یک شرکت کشت و زرع مثلا یک راننده تراکتور برای تعمیر تراکتور خود به تعمیرگاه شرکت مراجعه کند و در آنجا در حین همکاری با تعمیرکاران دچار حادثه شود. کارفرما مقصر حادثه است یا کارگر؟

پاسخ :

سؤال شما بسیار کلی است  وارایه پاسخ کارشناسی مستلزم دانستن جزئیات موضوع میباشد مثلا ً اینکه علل مؤثر در بروز حادثه چه بوده است و این علل نتیجه انجام فعل و یا ترک فعل چه اشخاصی بوده است و اساسا ً مصدوم در محل تعمیر گاه چه می کرده است و یا اینکه روال حاکم در کارگاه چه بوده است و نظارت کارفرما در این ارتباط چگونه اِعمال می گردیده و بسیار مسایل دیگرکه در زمان بررسی حادثه باید مورد توجه کارشناس قرار گیردوهمانگونه که بارها درمطالب قبلی عنوان داشته ام  باید توجه داشته باشید که  که هر حادثه ویژگیهای خاص خود را دارد لذاکارشناس در بررسی های میدانی در صحنه  حادثه و نیز با تحقیقات جامعی که به عمل می آورد و همچنین با توجه به اظهارات مسموع ابتدا باید عللی که موجبات بروز حادثه را فراهم آورده کشف نماید وآنگاه به این مقوله بپردازد که با توجه به وظایف تعریف شده برای اشخاص ، علل احراز شده ناشی ازانجام  فعل ویا تر ک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کدام اشخاص بوده است و آنگاه میزان تأثیر پذیری بروز حادثه را از علل احراز شده مورد ارزیابی قرار دهد

بنابراین برای اخذ پاسخ شفاف و صریح در خصوص اینکه بروز حادثه متأثراز چه عللی  و علل مذکور متأثر از خطای کدام اشخاص بوده است باید شرح ماوقع را با جزئیات دقیق ارسال نمایید ، البته توجه داشته باشد که در اینصورت هم ، نظرکارشناسی  ارایه شده مبتنی برشرح ارسالی توسط شما در رابطه با نحوه وقوع حادثه می باشد و این در حالی است که کارشناس در فرایند بررسی حادثه و معاینه محل حادثه و یا دستگاه مربوطه و استماع اظهارات طرفین و شهود و با توجه به شواهد و قراین ممکن است به نتایجی برسد که با آن استنباطی که مبتنی بر شرحی که  شما عنوان داشته اید به دست می آید مغایرت فراوانی داشته باشد

در خاتمه جهت اطلاع شده توجه شما را به مطالعه آیین نامه ایمنی در تعمیر گاه های وسایط نقلیه جلب می نمایم

مقدمه :

به منظور تامین و ارتقاء سطح ایمنی وحفاظت نیروی کار شاغل در تعمیرگاه های وسایط نقلیه و همچنین صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور مقررات این آیین نامه به استناد ماده 85 قانون کارجمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است.

فصل اولمقررات عمومی

ماده 1 - این آیین نامه در خصوص کلیه تعمیرگاه های وسایط نقلیه وامثالهم لازم الاجرا است.

ماده 2- در محل تعمیرگاه باید فضای کافی برای توقف خودروها وجود داشته باشد.

ماده 3- دراطراف محل توقف خودرو باید فضای کافی برای ترددکارگران و عملیات وجود داشته باشد.

ماده 4- ورود افراد متفرقه به محوطه کارتعمیرگاه صرفاَ با اجازه مدیر تعمیرگاه یا نماینده او مجاز است

ماده 5- تعمیرگاه ها باید مجهز به وسایل اعلام و اطفاء حریق مناسب باشد.

ماده 6- در محل شستشوی قطعات خودرو تعبیه سطل های شن به منظور اطفاء حریق الزامی است .

ماده 7- کف تعمیرگاه باید بدون حفره و چاله بوده وقابل شستشو ، دارای شیب مناسب و عاری از چربی و روغن باشد.

ماده 8- کف تعمیرگاه باید به گونه ای باشد که تحمل وزن دستگاه ها و ماشین آلات موجود و همچنین لرزش‌های ناشی از آنها را داشته باشد.

ماده 9- سقف کارگاه باید متناسب با نوع خودرو و تجهیزات نصب شده در آن باشد.

ماده 10- در مجتمع های تعمیرگاهی متصدی هر واحد در محدوده کار خود مسئول اجرای مقررات این آیین نامه می باشد و درفضاهای کار مشترک ، مسئولیت با تمامی متصدیان است.

ماده 11- درمجتمع های تعمیرگاهی با مالکیت واحدکه اجرای قسمت های مختلف کار به پیمانکاران مختلف محول گردیده است ، هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقررات این آیین نامه بوده و مالک مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود .

ماده12- انجام همزمان عملیات مختلف تعمیراتی بر روی یک خودرو ممنوع است.

ماده13- کلیه متصدیان و شاغلین واحدهای تعمیرگاهی باید دارای پروانه مهارت و گواهینامه آموزشی معتبر باشند.

ماده 14- انجام کلیه عملیات تعمیر ، تنظیم و آزمایش قطعات خودرو صرفاً توسط افراد ماهر و با رعایت نکات ایمنی مجاز است.

ماده 15- مسیر تردد ، محل های توقف ، نصب تجهیزات و حضور مشتریان و یا افراد متفرقه می بایستی با خطوطی مشخص از یکدیگر مجزا گردد.

ماده 16- استفاده از هوای فشرده برای نظافت قطعات خودرو ، ابزار و سطوح کار و لباس کار ممنوع است.

ماده 17- اعمال نا ایمن ، غیر مرتبط با کار ، خودسرانه و شوخی در کارگاه ممنوع است.

ماده 18- کلیه امور تعمیراتی بر روی سیستم های گاز سوز باید توسط افرادی که آموزش های لازم رادر این زمینه دیده باشند ، انجام شود.

ماده 19- تعمیرکاران سیستم های گاز سوز باید علاوه بر تجهیز به وسایل حفاظت فردی مناسب از دستکش های ضد برودت نیز استفاده نمایند.

ماده 20- کلیه دستگاه‌های تعمیرگاهی باید دارای لوح شناسایی حاوی مشخصات فنی از طرف شرکت سازنده باشد

ماده 21- کلیه تجهیزات ، ابزارآلات و وسایل تعمیرگاهی باید در فواصل زمانی معین مورد بازبینی قرار گیرد.

ماده 22- هرگونه تغییر در تجهیزات به گونه ای که آنرا از استاندارد یا طراحی اصلی کارخانه سازنده خارج نماید ، ممنوع است.

فصل دوممقررات اختصاصی

الف : مکانیکی

ماده 23 – ابزار کار ، تجهیزات و روش کار باید متناسب با نوع کار بوده و استفاده از ابزار آلات مستعمل ، فرسوده ، شکسته و معیوب ممنوع می باشد

ماده 24- برای جابجایی و انتقال موتور ماشین ، گیربکس و سایر قطعات حجیم و سنگین باید از وسایل مکانیکی مناسب استفاده شود.

ماده 25- پس از بلند کردن خودروی مورد تعمیر توسط جک ، جرثقیل ، بالابر و قبل از شروع ، استفاده از خرک فلزی برای تثبیت کامل خودرو الزامی است.

ماده 26- بکاربردن هرگونه قطعات اضافی برای افزایش ارتفاع جک و خرک هابرای بالابردن خودرو ممنوع است.

ماده27- دستگاه‌های جک ستونی باید دارای تجهیزاتی باشند که ضمن تثبیت صفحه جک در ارتفاع مناسب از سقوط ناخواسته آن جلوگیری بعمل آورد .

ماده 28- میزان بار قرار گرفته بر روی جک باید متناسب با توان جک بوده و دارای سیستمی باشد که در صورت اضافه بار ، از عملکرد دستگاه ممانعت بعمل آورد.

ماده 29- دستگاه های جک ستونی باید مجهز به سیستم هشدار دهنده صوتی و نوری در هنگام بالا و پایین رفتن باشد.

ماده 30- فقط تعمیرکاری که در حال تعمیر خودرو می باشد حق حضور در زیر جک ستونی را دارد و تردد و تجمع سایر کارگران در زیر جک ممنو ع است

ماده 31- در هنگام استفاده از جک های ستونی قرار گرفتن شخص بر روی جک ویا داخل خودرو ممنوع است.

ماده 32- انواع جک های بالابر خودرو باید بگونه ای طراحی شود که خودرو را به صورت یکنواخت بالا و پایین ببرد.

ماده33- قبل از پایین آوردن صفحه جک باید از عدم حضور افراد در زیر جک مطمئن گردید.

ماده34- کپسول حاوی گاز کولر بایستی در محلی نگهداری شود که از حرارت ، تابش مستقیم نور خورشید ، رطوبت ، ضربه و فشار محافظت گردد.

ماده 35- قبل از جدا کردن و یا تعمیر لوله های سوخت بایستی سوخت داخل لوله کاملا تخلیه گردد.

ماده36- کلیه عملیات تعمیراتی برروی مخازن سوخت گاز بایستی پس از تخلیه کامل گاز مخزن صورت پذیرد.

ب- چاله سرویس

ماده 37- روشنایی داخل چاله سرویس باید از نوع ثابت بوده به نحوی که کارگر از دیدکافی برخوردار باشد.

ماده 38- نصب آستانه در اطراف دهانه چاله سرویس به منظور جلوگیری از سقوط خودرو به داخل چاله سرویس الزامی است.

ماده 39- قرار دادن و انبار کردن وسایل و اشیاء غیر ضرور در داخل چاله سرویس ممنوع است.

ماده 40- بدنه چاله سرویس باید از مصالحی ساخته شود که به آسانی قابل شستشو و نظافت باشد.

ماده 41- کف چاله سرویس باید دارای کف شوی ودریچه تخلیه فاضلاب باشد.

ماده 42- قراردادن مواد قابل اشتعال و انفجار در داخل چاله سرویس ممنوع است.

ماده 43- محل قرار گیری کمپرسور هوا باید مجزا از چاله سرویس باشد.

ماده 44- ابعاد چاله سرویس باید طوری طراحی شود که کارگر در زمان ورود و خروج یا حرکت در زیر خودرو با بدنه آن برخورد نکند.

ماده 45- دهانه چاله سرویس باید مجهز به درپوش مناسب باشد.

ماده 46- به منظور ورود و خروج کارگران به داخل چاله سرویس باید در هر دوطرف اقدام به تعبیه پلکان مناسب نمود .

ماده 47- نصب آینه برای جلوگیری از انحراف خودرو در جلوی چاله سرویس الزامی است .

ماده 48- مخزن تخلیه روغن باید دارای شیر تخلیه و لوله انتقال روغن سوخته باشد.

ج- باطری سازی

ماده 49- در کارگاه باطری سازی هنگام آماده سازی مایع باطری باید اسید به آب و به صورت قطره ای افزوده گردد.

ماده 50- در کارگاه باطری سازی جهت تهیه آب باطری می بایست تهویه موضعی مناسب در نظر گرفته شود.

ماده 51- باید هنگام جدا کردن باطری به منظور جلوگیری از انفجار ناشی از تجمع گاز و خطرات ناشی از آن ابتدا قطب منفی و سپس قطب مثبت جدا گردد ، ضمناً هنگام نصب نیز ابتدا قطب مثبت و سپس منفی متصل گردد.

ماده 52- ظروف نگهداری و انتقال اسیدها باید به در مقابل خوردگی مقاوم و در مقابل ضربات وارده از استحکام کافی برخوردار بوده و دارای بر چسب مشخصات باشد.

ماده 53- ایجاد جرقه و یا شعله در مجاورت باطری بدلیل وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار ممنوع است.

ماده54- آزمایش میزان شارژ باطری از طریق برقراری اتصال کوتاه قطب های مثبت و منفی آن ممنوع است.

د- پنچرگیری

ماده 55- محل نصب کمپرسور هوا باید به گونه ای باشد که کارگران در معرض آلودگی صوتی قرار نگیرند.

ماده 56- شیر تخلیه کمپرسور هوای فشرده باید بطور متناوب باز شده و سوپاپ اطمینان و فشار سنج آن کنترل گردد.

ماده57- اتوی پنچرگیری بایستی مجهز به سیستم ترموستات برای تنظیم دمای لازم باشد.

ماده 58- قبل از خارج نمودن بچه رینگ ، بایستی باد لاستیک به طور کامل تخلیه گردد.

ماده 59- هنگام تعویض لاستیک باید تدابیر لازم برای جلوگیری از جابجایی ناگهانی خودرو در نظر گرفته شود.

ماده 60- درهنگام کار با دستگاه‌های لاستیک درآرو پنچرگیر ، باید از درگیری اعضای بدن با فکین و قطعات دستگاه ممانعت بعمل آید.

ماده 61- هنگام کار بر روی بچه رینگ و تخلیه ویا تنظیم تراکم باد بایستی از حفاظ مناسب به منظور جلوگیری از پر تاب بچه رینگ استفاده کرد.

ماده 62- تعویض یا تعمیر رینگ های مستعمل ، شکسته ، جوشی و دارای هر گونه نقصی باید فقط توسط افراد با تجربه انجام گیرد.

ماده 63- باز و بسته کردن پیچ ومهره های چرخ ها بایستی به صورت ضربدری صورت پذیرد و پس از شل شدن رینگ اقدام به باز نمودن کامل مهره ها نمود.

ماده64- در هنگام بالانس چرخ بایستی قاب حفاظتی دستگاه بر روی چرخ قرار گیرد.

ماده65- برداشتن قاب حفاظتی دستگاه بالانس چرخ قبل از توقف کامل دستگاه ممنوع است.

فصل سومسایر مقررات

ماده 66- انبار کردن مواد و لوازم یدکی ، قطعات فرسوده و ضایعاتی ، کارتن ها و جعبه ها برروی سقف ، چاله سرویس و همچنین در محوطه تعمیرگاه ممنوع است.

ماده 67- کلیه وسایل و تجهیزات مورد استفاده درتعمیرگاه باید در محل مناسب قرار داشته باشد .

ماده 68- روشن گذاشتن موتورهای احتراقی در محیط های بسته تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده 69- استعمال دخانیات ، افروختن آتش و شعله باز به عنوان گرمایش و همچنین استفاده از بخاری های غیر استاندارد در داخل کارگاه ممنوع است.

ماده 70- ظروف بنزین ، روغن و دیگر مواد قابل اشتعال باید در مکانی نگهداری شوند که از حرارت ، شعله ، جرقه و ضربه محفوظ باشند.

ماده 71- ظروف نگهداری مواد قابل اشتعال باید در بسته و مستحکم بوده و در برابر حرارت ، شکستن و یا سوراخ شدن مقاوم باشد.

ماده 72- استفاده از مواد قابل اشتعال جهت شستشوی قطعات خودرو ، اعضای بدن ، لباس کار و کف و دیواره کارگاه ممنوع می باشد.

ماده 73- بدنه کلیه وسایل و تجهیزات فلزی و همچنین تاسیسات الکتریکی باید به سیستم اتصال به زمین موثر تجهیز شود.

ماده 74- قبل از انجام عملیات جوشکاری باید مواد قابل اشتعال و انفجار را از محل کار خارج نمود.

ماده 75- در زمان انجام عملیات جوشکاری ، صافکاری ، نقاشی و مکانیکی بایستی نسبت به جداکردن بست های باطری اقدام نمود.

ماده 76- در عملیات جوشکاری استفاده از مولدهای استیلن غیر استاندارد ممنوع است.

ماده 77- برای روشن کردن سر پیک جوشکاری باید از فندک مخصوص آن استفاده نمود.

ماده 78- جوشکاری باک و مخازن مواد قابل اشتعال و انفجار بدون رعایت اصول ایمنی جوشکاری ممنوع است.

ماده 79- استفاده از تنگ یا گیره برای اتصال شیرآلات کپسول ها تحت هر شرایطی ممنوع است.

ماده 80- برای شاسی کشی خودرو بایستی از تجهیزات ایمن و متناسب با نوع کار استفاده نمود.

ماده 81- دستگاه‌های شاسی کش قلاب دار باید مجهز به شیطانک باشد.

ماده 82- اتاق رنگ بایستی مجهز به پرده آب و تهویه موضعی باشد ، به نحوی که ذرات رنگ در محیط پراکنده نشود.

ماده 83- کارگاه رویه دوزی بایستی دارای تهویه موثر برای خروج بخارات و گازها بوده واستفاده از بنزین و دیگر مواد قابل اشتعال به عنوان رقیق کننده چسب ممنوع است.

ماده84- شیلنگ های انتقال آب در کارواش ها باید ازنوع فشار قوی باشد.

ماده 85- بست و کلیه متعلقآت شیلنگ های آب تحت فشار بایستی متناسب با نوع کار و فشار آب باشد.

ماده 86- انجام کلیه امور تعمیراتی خودرو در معابر عمومی ممنوع است.

ماده 87- ورود و نگهداری حیوانات در داخل تعمیرگاه مطلقاَ ممنوع است.

ماده 88- مسئولیت اجرای مواد مندرج در این آیین نامه با کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه در محل کارگاه که به دلیل عدم رعایت این مواد باشد علاوه بر جرائم متعلقه قانونی مکلف به جبران خسارت زیان دیده می باشد.

این آیین نامه مشتمل بر 3 فصل و 88 ماده به استناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ5/4/1387 شورایعالی حفاظت فنی مورد تصویب و درتاریخ8/5/1387 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.

 

*******************************************

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نطریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

******************************************

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری - حوادث ناشی از کار

ارزیاب خسارت بیمه ای - مسئولیت مدنی حرفه ای

 

***************************************

  آدرس وب سایت        http://masouliat.ir/

 آدرس وبلاگ          http://bokharaei.blog.ir/

****************************************

آدرس کانال تلگرام :

  https://telegram.me/bokharaey

****************************************

  انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

********************************************************************************************

 

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی