حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار

غلامرضا بخارایی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار
ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مسئولیت مدنی حرفه ای

تماس با من : gh.bokharaei@gmail.com
ا

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

۲۷ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

مسئولیت مدیریاسرپرست واحددربروز حادثه برای کارگر


در بررسی حوادث در کارگاهها باید توجه داشت درصورتیکه خطای جزایی و یا فعل و یا ترک فعل به عبارت دیگر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی اشخاص (حقیقی و حقوقی) ، رابطه سببیت و یا رابطه علیت بین سیستم حاکم در کارگاه که النهایه به کارفرما ختم میشودرا باحادثه و یا زیان وارده قطع نماید دیگر نمیتوان کارفرما را مسئول دانست مگراینکه بتوان اثبات نمود که خطای جزایی اشخاص قطع کننده رابطه سببیت به نوعی منبعث از خطای جزایی کارفرما بوده است که در اینصورت باید میزان تأثیر پذیری بروزحادثه را از خطایی جزایی هر کدام مشخص نمود

به زبان ساده تر مثالی عرض کنم ، فرض بفرمایید که در یک کارگاه  در ارتباط با رانندگی با لیفتراک تمام مقررا ت مربوطه با اِعمال نظارت صحیحی  که توسط کارفرما صورت گرفته رعایت میگردد مثل ذیصلاح بودن راننده لیفتراک واینکه کلیه آموزش های لازم را دیده است ،حرکت در مسیر های خط کشی شده و سوار نکردن اشخاص در کنار راننده و جابجا نکردن اشخاص با لیفتراک و سوار ننمودن آنها درروی لیفتراک و استفاده نکردن از لیفتراک جهت دسترسی به ارتفاع و کلیه موارد مرتبط با موضوع  و همه این مسایل آموزش داده شده و همه از آن مطلع میباشند و دقیقا ً رعایت می گردد

امادر یک روز کاری مثلا ًبرای تعویض یک لامپ به دنبال بالابر استاندارد موجود در کارگاه  که برای دسترسی به ارتفاع می باشد گشته و متوجه می شوند که بالابر در حال حاضر مورد استفاده یکی از قسمت ها در  کارگاه  می باشد که  مراتب به اطلاع مدیر کارخانه و یا سرپرست کارگاه و یا سرشیفت رسانیده میشود ایشان دستور می دهد که پالتی را روی شاخک لیفتراک بگذارید و با بالابردن شاخک لیفتراک پس از دسترسی به لامپ آن را عوض کنید که این کار انجام میشود که در حین انجام کار مذکور  کارگر از روی پالت از ارتفاع سقوط می کند  لذا با توجه به موارد مشروحه بالا و استدلال آورده شده   که خلاصه آن در ذیل میآید

1 - انجام کار مذکور در کارگاه روال نبوده است

2 -اذن صریح و ضمنی کارفرما در انجام کار مذکور وجود نداشته است

3 - آموزش انجام ایمن کار داده شده وهمه به ویژه مدیران  و سرپرستان و دیگر اشخاص مسئول  از اینکه برای دسترسی به ارتفاع نباید از لیفتراک استفاده شود مطلع  و آگاه از ممنوع بودن استفاده از لیفتراک برای دسترسی به ارتفاع بوده اند

4-  هیچ اضطرار و اکراه و اجبار و تدلیسی در انجام کار مذکور که دستور دهنده را مجبور به صدور دستور مذکور کرده باشد وجود نداشته است

بنابراین با توجه به موارد مشروحه بالا  و با استناد به  ماده 95 قانون کار که مقرر می دارد

ماده 95: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود . هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است .

بنابراین با توجه به کلیه موارد مشروحه بالا اینکه  شخص دستور دهنده مسئول باشد قابل استنباط میباشد

البته باید توجه داشت که موارد عنوان شده در بالا صِرفا ً در ارتباط با مسئولیت شخص دستور دهنده که با دستور خلاف مقررات قانونی و حاکم و جاری و مسلم کارگاه  موجبات بروز حادثه را فراهم آورده می باشد بدیهی است که در فرایند بررسی حادثه ،  تأثیر پذیری بروز حادثه از دیگر علل مکشوفه و احراز شده توسط کارشناس من جمله تأثیر پذیری  بروز حادثه از خطای راننده ذیصلاح  لیفتراک باید مورد ارزیابی قرار گیرد

 در ارزیابی تأثیر پذیری بروز حادثه از خطای راننده لیفتراک که در مثال بالا  فرض بر این است که راننده دارای  گواهینامه ویژه می باشد باید  ضمن توجه به مقررات وضع شده که راننده مذکور مکلف به اجرای آن بوده است ،  شرایط حاکم نیز  مورد توجه باشد و تا ثیر پذیری هریک از این دو مورد از هم یعنی وظایفی که راننده مذکور مکلف به اجرای آن بوده ونیز  میزان اضطرار واکراه واجبار که شرایط حاکم برزمان بروز حادثه نامبرده را ناگزیر از تخلف نموده مورد ارزیابی دقیق کارشناسی قرار گیرد

*******************************************

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نطریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

******************************************

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری - حوادث ناشی از کار

ارزیاب خسارت بیمه ای - مسئولیت مدنی حرفه ای

 

***************************************

  آدرس وب سایت        http://masouliat.ir/

 آدرس وبلاگ          http://bokharaei.blog.ir/

****************************************

آدرس کانال تلگرام :

  https://telegram.me/bokharaey

****************************************

  انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

********************************************************************************************

  • غلامرضا بخارایی