حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار

غلامرضا بخارایی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار
ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مسئولیت مدنی حرفه ای

تماس با من : gh.bokharaei@gmail.com
ا

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

۵ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

سؤال:

من کارفرمای یک شرکت هستم که چندین دستگاه لیفتراک داریم ورانندگان آنها همه دارای گواهینامه ویژه رانندگی هستند سؤال من این است که اگر رانندگان لیفتراک در حین رانندگی با کارگر دیگری بر خورد کنند با توجه به اینکه دارای گواهینامه ویژه رانندگی هستند آیا من هم مقصرم

پاسخ :

 در پاسخ به سؤال شما ابتدا نظر شما را به تعدادی از مواد مندرج در آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک جلب می کنم

با استناد به مواد13،12،11،10،9،8،7،6،1 و64 از آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک که چنین مقرر میدارند

ماده 1- رانندگان لیفتراک باید آموزش های لازم در خصوص نحوه صحیح کار وعملکرد ایمن لیفتراک را فرا گرفته و همچنین دارای گواهینامه ویژه لیفتراک باشند.

ماده6 - چیدمان محصولات و مواد در طول مسیرو تقاطع کارگاه ها باید بگونه ای باشد که راننده از دید کافی برخوردار گردد.

ماده 7- محدوده عملیات و تردد لیفتراک در کارگاه باید به طور واضح و مشخص علامت گذاری گردد.

ماده8- تردد کارگران و افراد متفرقه در محدوده حرکت لیفتراک ممنوع است.

ماده 9- کارفرما مکلف است با ایجاد نقاط و خطوط رنگ آمیزی شده ، محل های عبور و مرور کارگران و افراد متفرقه را مشخص نماید.

ماده10- محدودیت سرعت حرکت لیفتراک در تمامی مسیرها باید مشخص و بر روی تابلوهای راهنما و هشدار دهنده نمایش داده شود.

ماده 11- درب های خروجی ، کانال ها ، موانع ، حفاظ ها و ستون های موجود در محوطه کارگاه که در مسیر تردد لیفتراک ها می باشند ، باید بگونه ای رنگ آمیزی شوند که به سهولت قابل رویت باشند.

ماده12- رنگ بدنه لیفتراک باید کاملا مشخص و متمایز از رنگ محیط باشد

ماده13- رانندگان لیفتراک مکلفند ضمن رعایت قوانین ومقررات راهنمایی و رانندگی از مسیرهای مشخص شده تردد نمایند.

ماده 64- مسئولیت رعایت مقررات این آیین نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی ، مکلف به جبران کلیه خسارات وارده به زیان دیدگان می باشد.

حال اگر حادثه ای رخ دهد که از نظر کارشناس بررسی کننده حادثه علاوه بر بی احتیاطی و یا مبالاتی راننده لیفتراک ، استنکاف کارفرما ازاجرای مقررات مندرج در بالا و یا دیگر مقررات مرتبط با موضوع مؤثر در بی احتیاطی و یا بی مبالاتی راننده لیفتراک تشخیص داده شود و به عبارت دیگرعدم اجرا ویا  استنکاف از اجرای مقررات مذکورو دیگر مقررات مرتبط با موضوع توسط کارفرما بستر ایجاد حادثه را فراهم آورده به عبارتی مؤثر در بی احتیاطی و یا بی مبالاتی  راننده لیفتراک واقع شده باشد  بنابراین ، این عدم رعایت نظامات دولتی از سوی کارفرما در ارزیابی میزان تأثیر پذیری بروز حادثه به علت بی احتیاطی و یا بی مبالاتی راننده لیفتراک دخالت داده شده و به همان میزان که این عدم اجرای مقررات از سوی کارفرما مؤثر در بی احتیاطی و یا بی مبالاتی راننده لیفتراک مؤثر تشخیص داده می شود به همان میزان از مسئولیت راننده لیفتراک کاسته وبه میزان مسئولیت کارفرما افزوده می شود

در خاتمه لازم به ذکر است آنچکه در بالا درج شده درارتباط با مسئولیت کارفرما وراننده لیفتراک می باشد بدیهی است که کارشناس در فرایند بررسی حادثه به بررسی تمامی عللی که بروز حادثه متأثر از آنها بوده و نیز اینکه علل مذکور متأثر از انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کدام اشخاص می باشد ودر نهایت ارزیابی میزان تأثیرپذیری بروز حادثه ازعلل احراز شده خواهد پرداخت

در خاتمه نظر شما به ماده 91 و 95 قانون کار جلب میگردد

ماده 91 قانون کار: «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ٨٥ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر رابه آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکورنیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.»

ماده 95: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود . هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است

********************

 بدیهی است که  پاسخ داده شده به سؤال بالا  نظر  کارشناسی اینجانب می باشد و نظر دیگرکارشناسان می تواند با نطر کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

ارزیاب خسارت بیمه ایی در رشته مسئولیت مدنی حرفه ایی

 آدرس وب سایت        http://masouliat.ir/

 آدرس وبلاگ          http://bokharaei.blog.ir/

آدرس وبلاگ           http://bokharaei.persianblog.ir/

آدرس وبلاگ          http://bokharaei.blogfa.com/

************************************************

آدرس کانال تلگرام    https://telegram.me/bokharaey

 انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

 

**************************************************************

 

  • غلامرضا بخارایی